• Polski
 • English
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu – ważny element budowania przewagi konkurencyjnej naszej firmy

  24.09.2019

   

  Współczesne przedsiębiorstwa, które chcą się rozwijać i zdobywać zaufanie klientów, decydują się na zmiany swojej strategii. W spółce PLAST postanowiliśmy uwzględnić wpływ, jaki mamy na nasze bliższe i dalsze otoczenie i sięgnąć do społecznej odpowiedzialności biznesu. To nasz sposób na rozwój i rozpoczęcie wartościowego dialogu z interesariuszami naszego przedsiębiorstwa. Czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu i jakie działania podejmujemy, by unowocześniać naszą strategię?

  Społeczna odpowiedzialność biznesu – jak to działa?

  Społeczna odpowiedzialność biznesu (SOB) z języka angielskiego corporate social responsibility (CSR) to idea, która zakłada, że przedsiębiorstwa nie działają jedynie po to, by przynosić dochody. Według teorii zarządzania podstawowym celem utworzenia podmiotu gospodarczego jest chęć osiągnięcia zysku. Tymczasem przedsiębiorstwa, które deklarują, że są społecznie odpowiedzialne, zaczynają w swoich działaniach dobrowolnie zwracać się w stronę bliższego otoczenia. Znaczenie mają dla nich zarówno interesy społeczne – zwłaszcza lokalne, jak i aspekty środowiskowe. Ważnym elementem zarządzania staje się dialog z interesariuszami, czyli dostawcami, klientami i pracownikami. Firma, która jest odpowiedzialna społecznie, otwiera się na zewnątrz i dąży do równowagi ze zmiennym otoczeniem. To zadanie, które wymaga bardzo dużo wysiłku, ponieważ oznacza, że przedsiębiorstwo musi nieustannie się zmieniać i dostosowywać do nowych trendów i oczekiwań interesariuszy.

  Dlaczego zdecydowaliśmy się zaangażować w działania CSR?

  Postanowiliśmy, że spółka PLAST stanie się przedsiębiorstwem odpowiedzialnym społecznie, ponieważ zależy nam, by być w nieprzerwanym dialogu z naszymi interesariuszami. Obserwujemy również uważnie to, co dzieje się w naszym otoczeniu w skali mikro oraz makro i dostrzegamy rosnące znaczenie ochrony środowiska naturalnego. Jako polskie przedsiębiorstwo z długoletnią tradycją rozumiemy, że współczesny rynek wymaga od nas zmian i większej wrażliwości. Dlatego postanowiliśmy zaoferować naszym klientom nową jakość.

  Na jakim obszarze skoncentrowaliśmy nasze działania?

  W planowaniu naszej strategii postanowiliśmy skoncentrować się na aspektach środowiskowych. Jako importer mamy wpływ na to, skąd i od kogo zamawiamy towary, które następnie wprowadzamy na polski rynek. Zdajemy sobie sprawę, że obecnie świat koncentruje się na ograniczeniu zużycia plastiku, więc również podejmujemy działania zmierzające do spełnienia oczekiwań interesariuszy.

  Które rozwiązania udało się wprowadzić na stałe do strategii spółki PLAST?

  W spółce PLAST wprowadzamy obecnie do naszej oferty produkty biodegradowalne, które spełniają rygorystyczne normy środowiskowe. Wciąż szukamy satysfakcjonujących zamienników dla tradycyjnego plastiku oraz produktów, w których liczba tworzyw sztucznych została zredukowana do absolutnego minimum. Podnieśliśmy również standardy dotyczące naszych dostawców. Jako importer wymagamy, by nasi partnerzy dbali o środowisko naturalne – oczekujemy od nich rzetelnych informacji i potwierdzeń, że podejmują niezbędne działania w tym obszarze. Nawiązaliśmy również obiecującą współpracę z organizacją, która zajmuje się odzyskiem opakowań z tworzyw sztucznych.

  Naszym zdaniem przyszłością współczesnych przedsiębiorstw jest działanie zgodne ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. W spółce PLAST dokładamy starań, by konsekwentnie realizować założone cele. Mamy nadzieję, że podejmowane przez nas wysiłki zostaną dostrzeżone przez otoczenie i zarówno dostawcy, jak i klienci będą postrzegali nas jako przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne o wysokich standardach.

  Hurtownia opakowań jednorazowych: PLAST EU – dystrybucja na terenie całego kraju -> Kontakt | import@plast.eu | export@plast.eu