• Polski
 • English
 • Deutsch
 • Zarządzanie jakością

  Spółka PLAST wdrożyła kompleksowy model zarządzania systemem kontroli jakości swoich towarów, aby zagwarantować klientom ich niezmienną jakość.
  System ten składa się z 5 filarów:

  • 1 Audytu dostawcy
  • 2 Inspekcji towaru u dostawcy
  • 3 Inspekcji towaru w magazynie
  • 4 Badania laboratoryjnego towaru
  • 5 Ścisłej współpracy z dostawcami i Klientami

  Audyt Dostawcy

  Przywiązujemy bardzo dużą wagę do wyboru odpowiedniego dostawcy. Jest dla nas istotne, aby dostarczone towary spełniały wymagania zarówno jakościowe jak i ilościowe. Zwracamy również uwagę, czy towar będzie dostarczany w terminie określonym w zamówieniu. Przed podjęciem współpracy musimy mieć pewność, że organizacja dostawcy spełnia powyższe kryteria. Weryfikacja partnera na etapie początkowym pozwala nam lepiej zrozumieć warunki oraz możliwości produkcyjne. Dzięki szerokiej wiedzy i naszemu doświadczeniu uzyskanym przez ponad 30 lat działalności na rynku, możemy oszacować możliwości dostawcy w zakresie: zasobów ludzkich, możliwości produkcyjnych, wyposażenia oraz parku maszynowego, wewnętrznego systemu jakości (testów oraz inspekcji), wdrożonych systemów zarządzania oraz systemów ochrony środowiska.

  Skontaktuj się

  Inspekcja towaru u dostawcy

  Spółka PLAST współpracuje z firmą HQTS – jedną z największych firm świadczących usługi kontroli jakości na świecie. Spółka posiada akredytacje CNAS w zakresie ISO17020 & ISO17025. Świadczone przez nie usługi obejmują inspekcje, audyt, testy oraz doradztwo w zakresie towarów.
  Dla produktów wrażliwych przeprowadzamy inspekcję przy współpracy z firmą HQTS. Pozwala to stwierdzić, czy towary gotowe są zgodne z zamówieniem. Inspekcje przeprowadzamy po produkcji, czyli w momencie, kiedy produkcja jest zakończona w 100%, produkty są zapakowane i gotowe do wysyłki. Inspektorzy naszego partnera wybierają losowo produkty do kontroli, zgodnie z poziomem kontroli określonym wg międzynarodowych standardów statystycznej kontroli jakości znanych jako MIL-STD-105E (ISO2859-1). Zakres kontroli po produkcji obejmuje sprawdzenie:

  • dostępnej ilości,
  • jakości wykonania,
  • wymiarów, jeśli jest to wymagane,
  • wytrzymałości materiału i produktu końcowego,
  • szczegółów dotyczących opakowań,
  • oznaczeń transportowych.

   

  Inspekcja towaru w magazynie

  Spółka PLAST powołała zespół do przyjęcia i weryfikacji specyfikacji i jakości oferowanych towarów. Inspekcje w magazynie przeprowadzamy w momencie przyjęcia towarów od producenta w ich oryginalnym opakowaniu. Nasi pracownicy wybierają losowo produkty do kontroli, zgodnie z przyjętym wewnętrznie protokołem po analizie ryzyka występowania ewentualnych nieprawidłowości. Dzięki szerokiej wiedzy i naszemu doświadczeniu uzyskanym przez ponad 30 lat działalności na rynku, znamy doskonale tajniki oferowanych towarów.

   

   

  Badania laboratoryjnego towaru

  Spółka PLAST współpracuje z zewnętrznym laboratorium Insytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych działającego przy Politechnice Łódzkiej. Instytut jest jednostka naukową o ponad 65-letniej tradycji, prowadząca działalność badawczo-rozwojową o charakterze interdyscyplinarnym, w obszarach takich jak: biopolimery, biomateriały, polimery i włókna syntetyczne, biotechnologia i nanotechnologia, celuloza i papier oraz ochrona środowiska. W ramach Instytutu działa Laboratorium Metrologiczne, które ma wdrożony system zarządzania według PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Działalność Laboratorium obejmuje badania cech użytkowych i fizyko-mechaniczych wyrobów według norm: europejskich EN, międzynarodowych ISO i polskich PN. Laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 388.

   

   

  Ścisła współpraca z dostawcami oraz Klientami

  Kluczowym elementem spinającym całość przyjętego systemu kontroli jakości jest ścisła współpraca pomiędzy naszymi pracownikami a dostawcami i Klientami. Jakiekolwiek nieprawidłowości w jakości i specyfikacji towaru są szybko identyfikowane. Możemy również ustalić źródło ich powstania dzięki szybkiej komunikacji. W każdym przypadku podejmowane są kroki zaradcze tak, aby jakiekolwiek nieprawidłowości zostały wyeliminowane w przyszłości.

  Hurtownia opakowań jednorazowych: PLAST EU – dystrybucja na terenie całego kraju -> Kontakt | plast@plast.eu |